| Webversie bekijken
De Argumentenfabriek
De denkacademie
 
 
Zorgprofessionals schrappen 62 administratieve handelingen 
 
Het verlichten van de administratieve lasten van zorgprofessionals. Dit was de inzet van de schrapsessies die VvAA en het actiecomité Het Roer Moet Om (HRMO) organiseerden. Onder onze begeleiding dachten zorgprofessionals uit zeven beroepsgroepen de afgelopen drie maanden na over welke administratieve handelingen zij niet meer willen doen. Het resultaat: 62 actieplannen om de administratiedruk te verminderen werden eind maart aangeboden aan minister Bruins. Met als einddoel: meer werkplezier en meer tijd voor de patiënt.
 
 

Denkfout van de week
Heb jij je Facebookaccount al opgezegd? Nu Facebook onder vuur ligt omdat persoonlijke gegevens van 50 miljoen Amerikanen terecht zijn gekomen bij Cambridge Analytica en gebruikt zijn in de verkiezingscampagne van Donald Trump, beginnen Facebookgebruikers een beetje nerveus te worden. Je zou er paranoia van worden: wie heeft zich ooit gerealiseerd dat een simpele like op Facebook iets zegt over je angsten of verlangens? 

Suzanne Weusten, oprichter van de Denkacademie, schrijft voor omroep Human tweewekelijks de denkfout van de week, en legt de psychologische mechanismes achter actuele gebeurtenissen uit, zoals: wat hebben Halbe Zijlstra en Ralph Hamers met elkaar gemeen? Waarom geloven intelligente mensen dat vaccinatie tot autisme leidt? 
Lees verder
 
 
 
De Argumentenfabriek
De denkacademie
Helder denken over excellentie-onderwijs
Alle mbo-scholen zijn druk met excellentie-onderwijs. Belangrijk en veelbelovend maar ook lastig om goed te doen. De recent verschenen denkhulp Word gewoon excellent maakt de geleerde lessen met excellentie-onderwijs van zes ervaren scholen toegankelijk. Het zet de goede vragen op een rij, doet suggesties, laat zien wat er moet gebeuren en biedt inzicht in de opvattingen van de zes scholen.

Het boek schrijft niet voor hoe een school zijn excellentie-onderwijs moet aanpakken maar helpt elke school om hierin eigen beslissingen te nemen. Meer info via www.gewoonexcellent.nl
 
 
 
.......
Wel of niet stemmen?
Vorige maand gingen in 335 gemeenten kiesgerechtigden naar de stembus om nieuwe gemeenteraden te kiezen. We maakten voorafgaand aan de verkiezingen een Argumentenkaart over de vraag ‘Waarom stem ik 21 maart wel of niet voor mijn gemeenteraad?’ om twijfelaars te helpen bij hun keuze. De kaart geeft inzicht in de argumenten van stemmers en niet-stemmers. Dit helpt bij discussies over nut en noodzaak van stemmen. De Argumentenkaart werd gretig gedeeld op social media. Ook publiceerde onze Chef Gemeenten Dries Bartelink een opinieartikel in Trouw waarin hij pleit voor meer respect en minder dedain voor niet-stemmers.
 
 
 
Wijs de weg met waarden in je coalitieakkoord
Een coalitie- of bestuursakkoord zou vier jaar lang een richtinggevend document van een nieuwe gemeenteraad moeten zijn. De praktijk is anders. Hoe kan het beter? Door expliciet te maken welke waarden leidend zijn in beleid. Onze Chef Gemeenten Dries Bartelink schreef hier een opiniestuk over voor Binnenlands Bestuur.
 
 
 
 
Dieren zijn precies als mensen, met dezelfde mensen-wensen
(uit Meneer de Uil, Fabeltjesland)
Natuurlijk zijn dieren niet hetzelfde als mensen, maar voor een groot deel komen hun wensen wel met die van mensen overeen. Voor dieren in de veehouderij – runderen, varkens en kippen – wordt hier lang niet altijd gehoor aan gegeven. De Barth-Misset Stichting heeft als doel het welzijn van vee te verbeteren. Hiervoor heeft de Stichting met hulp van De Argumentenfabriek eerst de welzijnsproblemen in kaart gebracht en op basis hiervan een agenda voor de Stichting opgesteld. De resultaten van dit denkwerk staan in dit kaartenboek.
Lees verder
 
 
 
Nieuwe boeken platform Zó werkt de zorg
 
In juni 2018 verschijnen twee nieuwe uitgaven van Platform Zó werkt de zorg. Als eerste verschijnt de uitgebreide en herziene editie van Zó werkt de zorg in Nederland. Met nieuwe feiten en cijfers, informatie over de publieke gezondheidszorg en wederom prachtig vormgegeven. Daarnaast verschijnt de special Zó werkt de ouderenzorg. Wat is ouderenzorg? Welke wetten regelen de zorg voor ouderen? Hoeveel geld gaat er naar ouderenzorg, hoe lopen de geldstromen en hoeveel mensen werken er in deze sector? Voor iedereen die wil begrijpen hoe de zorg en ondersteuning aan ouderen is georganiseerd.
 
 
Welke activiteiten doen we wel en welke doen we niet?
De Nierstichting werkt vanuit een Meerjarenstrategie, uitgewerkt in jaarplannen en activiteiten- of projectplannen. Om vóóraf nog beter te kunnen beoordelen of een activiteit voldoende bijdraagt aan de missie en doelen van de Nierstichting is samen met De Argumentenfabriek het Afwegingskader ontwikkeld. Zo kan de Nierstichting bijvoorbeeld bepalen of een activiteit bij haar rol past, of het de impact lijkt te krijgen die ze wil bereiken en of de activiteit aansluit bij de competenties die ze in huis heeft.
 
 
 
 
Bekijk hieronder onze trainingen, of download onze Trainingengids

Download
 

 
Lenteschool 2018
17 mei 2018 - 18 mei 2018
€ 1250 Inclusief BTW

 
Zomerschool 2018
30 augustus 2018 - 31 augustus 2018
€ 1250 Inclusief BTW 

 
Helder schrijven                            Nieuw!
20 september 2018 - 21 september 2018 
€ 1250 Inclusief BTW 
 
 
Facebook
Twitter
LinkedIn