Update Platform Zó werkt de zorg | Webversie bekijken
De Argumentenfabriek
 
Platform Zó werkt de zorg draait op volle toeren. De nieuwe editie van Zó werkt de zorg in Nederland is naar de drukker en voor de special Zó werkt de ouderenzorg zijn we aan de slag met de vormgeving. Tegelijkertijd zijn we druk bezig met de inhoud van de specials Zó werkt de publieke gezondheidszorg en Zó werkt de zorgverzekering. Bovendien hebben we in maart een nieuwe platformpartner mogen verwelkomen. We brengen je met deze nieuwsbrief graag op de hoogte van alle ontwikkelingen.

 
 
 
 
NZa treedt toe tot Platform Zó werkt de zorg
Platform Zó werkt de zorg verwelkomt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) als platformpartner. NZa droeg al eerder kennis en expertise bij voor Zó werkt de huisartsenzorg, Zó werkt de zorg in Nederland en Zó werkt de ouderenzorg. Dit jaar denkt NZa in ieder geval mee bij Zó werkt de publieke gezondheidszorg en Zó werkt de zorgverzekering.
 
 
Aanbieding Zó werkt de huisartsenzorg in 2017
Aanbieding zorgboeken aan Tweede Kamer
Op dinsdag 5 juni 2018 overhandigen we de uitgebreide en herziene editie van Zó werkt de zorg in Nederland en de special Zó werkt de ouderenzorg aan de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vanaf dat moment zijn de boeken beschikbaar, maar je kan ze nu allebei alvast bestellen.
 
Vanaf 8 juni is de informatie uit Zó werkt de zorg in Nederland ook beschikbaar in de Zó werkt de zorg-app. Begin september is ook de informatie van Zó werkt de ouderenzorg te vinden in de app.
 
 
 
 
Laatste denksessies Zó werkt de publieke gezondheidszorg
De denksessies van Zó werkt de publieke gezondheidszorg zijn in volle gang.
 
Met deelnemers van onder andere specialpartners SBOH, KAMG, GGD GHOR Nederland, VWS en RIVM dachten we de afgelopen twee maanden na over de belangrijke spelers en wet- en regelgeving in de publieke gezondheidszorg. In mei volgen de laatste drie denksessies.
 
Zó werkt de publieke gezondheidszorg verschijnt november 2018.
 
Denksessies Zó werkt de zorgverzekering zijn gestart
Na een geslaagde eerste stuurgroep-bijeenkomst in maart zijn de denksessies voor Zó werkt de zorgverzekering gestart.
 
Samen met specialpartners NZa, Vektis, Consumentenbond, Patiëntenfederatie Nederland, VWS, VvAA, Zorginstituut en Zorgverzekeraars Nederland denken we de komende maanden in acht denksessies na over het verzekeren van zorg. Eind juni is de laatste denksessie.
 
Zó werkt de zorgverzekering verschijnt november 2018.
 
 hhhhh
 
Engelse uitgave Zó werkt de zorg in Nederland
Deelnemers van het International Forum on Quality & Safety in Healthcare krijgen op 3 mei alvast een inkijkje in de nieuwe editie van Zó werkt de zorg in Nederland. De Engelstalige editie van het boek wordt tijdens het congres officieel gelanceerd door Sjaak Wijma, lid van de raad van bestuur van het Zorginstituut en Ate van der Zee, voorzitter van het NFU-consortium Kwaliteit voor zorg. Alle bezoekers krijgen een link waarmee ze na afloop een speciale uitgave van het Engelstalige e-book kunnen downloaden.
 
 
 
Publiciteit en zichtbaarheid
Heldere en neutrale informatie over de zorg voor alle betrokkenen in de gezondheidszorg, dat is de missie van Platform Zó werkt de zorg. Deze missie vereist zichtbaarheid en regelmatige publiciteit. Gelukkig steunt het platform op zestien waardevolle partners, die deze missie ondersteunen en mogelijk maken.
 
Wij zijn benieuwd hoe jij het platform in het afgelopen jaar onder de aandacht hebt gebracht. Wat ging goed en welke lessen kunnen we van elkaar leren? En hoe kunnen we onze zichtbaarheid nog verder verbeteren? Op 7 juni, de jaarlijkse ZWDZ-middag, presenteren we een overzicht van de ondernomen acties door platformpartners.
 
Wil je ook meedenken? Laat het ons weten via info@zowerktdezorg.nl
 
 
 
Over Platform Zó werkt de zorg
Het Platform Zó werkt de zorg is een samenwerkingsverband van zestien partijen uit de zorg. Voor alle betrokkenen is het doel van het platform met neutrale informatie inzichtelijk maken hoe het Nederlandse zorgstelsel in elkaar zit.

Vragen of reageren?
info@zowerktdezorg.nl
Lees verder
 
 
 

Partners over het platform

 
Heldere taal over het zorgstelsel
“Via Platform Zó werkt de zorg wordt
de werking en de bekostiging van het
zorgstelsel op een visueel aantrekkelijke
manier inzichtelijk gemaakt. De
NVZ is voorstander van heldere taal
en duidelijkheid en ondersteunt om
die reden dit mooie initiatief.”

Sander Gerritsen,
Directeur, Nederlandse Vereniging van
Ziekenhuizen 
 
Duidelijk en neutraal
“Een goede dialoog voeren over de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg is pas echt mogelijk als er heldere en eenduidige feiten zijn. Platform Zó werkt de zorg is dé plek waar alle data over de zorg duidelijk en neutraal in beeld zijn. Daarom werkt de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen mee aan dit platform.”
 
Gerard Schouw
Directeur, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
 
 
Agenda
 
Lancering Engelstalige editie Zó werkt de zorg in Nederland
3 mei 2018
Lancering Engelstalige editie van Zó werkt de zorg in Nederland op het International Forum on Quality & Safety in Healthcare.
 
Aanbieding zorgboeken aan Tweede Kamer
5 juni 2018
Aanbieding van Zó werkt de zorg in Nederland en Zó werkt de ouderenzorg aan de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 
Jaarlijkse Zó werkt de zorg-middag
Donderdag 7 juni 2018, 16:00-19:00u
Locatie: De Argumentenfabriek
Tweede van de jaarlijkse Zó werkt de zorg-middag. Exclusief voor platformpartners.
 
Zó werkt de zorg in Nederland in de app
8 juni 2018
Informatie uit de uitgebreide en herziene editie van Zó werkt de zorg in Nederland is beschikbaar in de app.
 
Digitale editie Zó werkt de ouderenzorg
Begin september 2018
Digitale versie van Zó werkt de ouderenzorg beschikbaar in de app. Voor inzage is een toegangscode noodzakelijk, gratis voor special- en platformpartners.
 
 
Twitter