Aankondiging boek Zó werkt de huisartsenzorg en zorg-app | Webversie bekijken
De Argumentenfabriek
 
Nieuwsbrief 3 - Juni 2017

 
 
 
 
Zó werkt de huisartsenzorg - huisarts is een 'zij'
De huisarts is een ‘zij’ in Zó werkt de huisartsenzorg. Sinds 2016 zijn er namelijk voor het eerst meer vrouwelijke dan mannelijke huisartsen, zo bleek tijdens de research voor het boek. In Zó werkt de huisartsenzorg zoomen we in  op vragen als: Wat is de rol van de huisarts in het zorgstelsel? Met welke wetten heeft zij te maken? Hoe wordt huisartsenzorg bekostigd en hoeveel huisartsen zijn er eigenlijk?
Bestel het (e-)boek
 
 
 
Aanbieding boek aan Kamercommissie VWS
Op 6 juni jl. ontvingen leden van de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het boek Zó werkt de huisartsenzorg uit handen van Kees Esser (SBOH), Kees Wessels (De Argumentenfabriek) en andere betrokkenen. Namens de Vaste Kamercommissie nam Pia Dijkstra (D66) het eerste exemplaar van het boek in ontvangst. Zij was blij met deze publicatie en ze bedankte mede namens de andere commissieleden voor dit initiatief. Ook voor de app van ‘Zo werkt de zorg’ hadden de Kamerleden veel belangstelling.
 
 
 
 
LHV over Zó werkt de huisartsenzorg

"Zó werkt de huisartsenzorg wijst alle betrokkenen snel de weg in een steeds ingewikkelder gezondheidszorgsysteem. Inzicht hierin is nodig om goede zorg te leveren en te ontvangen." 
Karel Rosmalen 
Hoofd Beleid en ontwikkeling, LHV.

 
PROFclass over Zó werkt de huisartsenzorg

"Zó werkt de huisartsenzorg is een gids voor de ondernemende huisarts, die een proactieve en leidende rol wil spelen in het steeds complexere zorgveld van de eerste lijn."
Yvonne Guldemond
Programmaleider, PROFclass.

 
 
 
15 juni verschijnt Zó werkt de zorg-app
Hoe lopen de geldstromen in de Wet maatschappelijke ondersteuning? Hoeveel is begroot voor zorg? Wat zijn belangrijke spelers in de zorg en wat doen zij? Zoek het op in de Zó werkt de zorg-app.

De visualisaties uit Zó werkt de zorg geactualiseerd en bij de hand. Makkelijk als je even iets op wilt zoeken of wilt delen. De app is gratis en verschijnt op 15 juni.
Vanaf 15 juni verkrijgbaar
 
 
 
 
Waardenkaart Zorg
De zorg is een van de populairste onderwerpen van het maatschappelijk debat in Nederland. Hoe hoog mag het eigen risico zijn? Hoe krijgen we de zorg voor ouderen op orde? We vinden de zorg van groot belang. Maar wat zijn de onderliggende waarden op basis waarvan we debatteren over de vragen hierboven? Zorgverzekeraars Nederland en De Argumentenfabriek maakten met Platform Zó werkt de zorg de Waardenkaart van de Nederlandse Gezondheidszorg. Voor iedereen die op een fundamenteel niveau wil denken en discussiëren over de zorg.
Lees verder
 
Eén jaar platform in highlights weergegeven
Een eigen huisstijl, website, een boek over de huisartsenzorg, een app, presentaties over Zo werkt de zorg en bijeenkomsten over zorgthema's. Het is een greep uit de activiteiten van één jaar Platform Zó werkt de zorg, dat inmiddels steun krijgt van veertien partijen. Op de Informatiekaart over het eerste jaar staat een overzicht van alle ondernomen activiteiten.
Bekijk de Informatiekaart
 
 
 
 
Platform is een must voor alle werkenden in de zorg
"De informatie op dit platform is eigenlijk een must. Niet alleen voor onze leden (120.000 medici, paramedici en studenten), maar voor iedereen die in om en met de zorg werkt. Als een van de initiatiefnemers is VvAA verheugd dat we inmiddels kunnen spreken van een heus platform: met steeds meer partners dragen we zorg voor permanente heldere en objectieve informatie, nodig om regelgeving goed uit te leggen en draagvlak te creëren voor veranderingen. De zorg is tenslotte nooit ‘af’."
dr. Geraline Leusink
arts MBA en bestuurslid, Vereniging VvAA
 
Een platform voor overzicht
"'Wie betaalt, bepaalt', zeggen ze wel eens. Maar hoe zit dat precies in de zorg? Het is, zelfs voor zorgprofessionals, lang niet altijd duidelijk hoe geldstromen lopen en wie waarvoor verantwoordelijk is. En dat is jammer, want om je rol als arts of zorgprofessional goed te kunnen pakken, moet je weten hoe de zorg werkt. Juist daarom zijn we partner van het platform Zó werkt de zorg. We zijn er groot voorstander van dat ons zorgstelsel voor iedereen, zowel zorgverlener als patiënt, overzichtelijk en eenduidig is." 
Caroline van den Brekel
Directeur, LAD
 
 
 
Platform Zó werkt de zorg
Het Platform Zó werkt de zorg is een samenwerkingsverband van partijen uit de zorg. Voor alle betrokkenen is het doel van het Platform inzichtelijk maken hoe het Nederlandse zorgstelsel werkt. Heldere en neutrale informatie over de zorg, dat is de missie. 

Vragen of reageren?
info@zowerktdezorg.nl
Bekijk de website
 
Twitter