Update Platform Zó werkt de zorg | Webversie bekijken
De Argumentenfabriek

 
Beste lezers,

Wat is er afgelopen tijd gebeurd rond het Platform Zó werkt de zorg? Daarover willen we jullie in deze nieuwsbrief meer vertellen.

Zo vond er een succesvolle bijeenkomst plaats waarin we met afgevaardigden van het Platform nadachten over waarden in de zorg. Daarnaast kwam het boek Zó werkt de zorg uit als e-book. Tot slot hebben we de visualisaties uit Zó werkt de zorg via onze website gratis beschikbaar gesteld. Zo kan iedereen de visualisaties gebruiken in presentaties. Want het zorgdebat voeden met heldere, neutrale feiten, dát is waar het Platform Zó werkt de zorg voor staat.

Vragen of reageren? We horen het graag.

Met hartelijke groet,

Kees Kraaijeveld & Kees Wessels 
Kees@argumentenfabriek.nl   |   Kees.wessels@argumentenfabriek.nl
 
 
 
 
 
 
Waarden in de zorg verkennen voor meer inzicht en begrip
“Op grond van een  gesprek over waarden kun je vertrouwen winnen en verbinden. Dat is een stuk moeilijker op basis van standpunten.” André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, vat bondig samen waarom de koepel van zorgverzekeraars een Waardenkaart voor de zorg heeft gemaakt, samen met De Argumentenfabriek. 
Lees verder
 
 
 
Denksessies Zó werkt de Huisartsenzorg afgerond
De denksessies voor het boek Zó werkt de Huisartsenzorg zitten erop. Meer dan 40 deskundigen, zoals huisartsen, bestuurders, juristen, docenten en beleidsmedewerkers, hebben hun kennis ingebracht. Aan De Argumentenfabriek nu de taak om deze rijke opbrengst te structureren en te visualiseren. Met als resultaat: in juni een prachtig en compact boek over hoe de huisartsenzorg werkt.
Lees verder
 
 
 
 
E-book verkrijgbaar
Zó werkt de zorg in Nederland is nu ook verkrijgbaar als e-book, geschikt voor een tablet. Op andere devices (telefoon, desktop) is het boek te lezen met ondersteuningsapps zoals iBooks, Kobo of Readium. Je kunt het e-book kopen via webshops als Bol.com of Kobo.com.
 
 
 
Download de visualisaties
Voor wie de handige visualisaties over het zorgstelstel wil gebruiken in presentaties: deze zijn vanaf nu gratis te downloaden via onze website. De komende tijd willen we ook geactualiseerde visualisaties toevoegen. Houd de website hiervoor in de gaten! 
Download
 
 
 
Oproep: gebruik jij de visualisaties?
Het boek Zó werkt de zorg is een succes. De visualisaties worden gebruikt in presentaties en in onderwijs. We komen graag in contact met gebruikers om te leren welke visualisaties nuttig zijn en welke inhoud eventueel nog ontbreekt. Zo kunnen we nog beter aansluiten bij de kennisbehoefte van zorgprofessionals. Als jij de visualisaties hebt gebruikt óf hebt gezocht, stellen we je graag telefonisch enkele vragen hierover. Mail naar info@zowerktdezorg.nl.
Geef je op
 
 
 
Over Platform Zó werkt de zorg
Het Platform Zó werkt de zorg wil het zorgdebat naar een hoger plan tillen door Nederland te voorzien van toegankelijke, neutrale informatie over het zorgstelsel. Voor wie? Voor zorgprofessionals, beleidsmakers, bestuurders, patiënten en burgers. Diverse partijen steunen het Platform. Het Platform heeft geen winstdoelstelling. Hoe wil het Platform haar doelen bereiken? Door kennis te verzamelen en informatie te visualiseren. Via fraaie plaatjes krijgen lezers direct inzicht in hoe de zorg werkt. 
Meer over het Platform
 
 
 
Kort nieuws Platform Zó werkt de zorg
 
 
 
 
Agenda
 
Zó werkt de zorg-middag

Donderdag 1 juni 2017, 16.00-19.00u
Locatie: De Argumentenfabriek

Eerste van een jaarlijks terugkerende Zó werkt de zorg-middag: waar staan we met het Platform, wat is er bereikt en hoe gaan we verder? Deze middag is exclusief voor Platformpartners.

Zet deze datum in je agenda!
 
 
Facebook
Twitter